പെരിഫറൽ വാട്ടർ പമ്പ്

 • 1.5HP / 1.1KW IDB60 പെരിഫറൽ വാട്ടർ പമ്പ്

  1.5HP / 1.1KW IDB60 പെരിഫറൽ വാട്ടർ പമ്പ്

  ബാധകമായ രംഗം PHERIPHERAL PUMP IDB സീരീസ് IDB സീരീസ് ശുദ്ധജലം പമ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് അനുയോജ്യമാണ്.ആഭ്യന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അവ പ്രത്യേകിച്ചും അനുയോജ്യമാണ്.കിണറുകളിൽ നിന്നും കുളങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ജലവിതരണം, മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കൽ, പൂന്തോട്ടം തളിക്കൽ, വാഷിംഗ് ബൂത്തുകൾ.പ്രവർത്തന സാഹചര്യം പരമാവധി സക്ഷൻ: 8M പരമാവധി ദ്രാവക താപനില: 60○C പരമാവധി ആംബിയൻ്റ് താപനില: +40○C തുടർച്ചയായ ഡ്യൂട്ടി വ്യവസ്ഥകൾ പമ്പ് പമ്പ് ബോഡി: കാസ്റ്റ് അയൺ ഇംപെല്ലർ: പിച്ചള മുൻ കവർ: കാസ്റ്റ് അയേൺ മെക്കാനിക്കൽ സീൽ: MOT / Ceramic. .
 • 1.1HP / 0.75KW IDB50 പെരിഫറൽ വാട്ടർ പമ്പ്

  1.1HP / 0.75KW IDB50 പെരിഫറൽ വാട്ടർ പമ്പ്

  ബാധകമായ രംഗം PHERIPHERAL PUMP IDB സീരീസ് IDB സീരീസ് ശുദ്ധജലം പമ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് അനുയോജ്യമാണ്.ആഭ്യന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അവ പ്രത്യേകിച്ചും അനുയോജ്യമാണ്.കിണറുകളിൽ നിന്നും കുളങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ജലവിതരണം, മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കൽ, പൂന്തോട്ടം തളിക്കൽ, വാഷിംഗ് ബൂത്തുകൾ.പ്രവർത്തന സാഹചര്യം പരമാവധി സക്ഷൻ: 8M പരമാവധി ദ്രാവക താപനില: 60○C പരമാവധി ആംബിയൻ്റ് താപനില: +40○C തുടർച്ചയായ ഡ്യൂട്ടി വ്യവസ്ഥകൾ പമ്പ് പമ്പ് ബോഡി: കാസ്റ്റ് അയൺ ഇംപെല്ലർ: പിച്ചള മുൻ കവർ: കാസ്റ്റ് അയേൺ മെക്കാനിക്കൽ സീൽ: MOT / Ceramic. .
 • 0.75HP / 0.55KW IDB40 പെരിഫറൽ വാട്ടർ പമ്പ്

  0.75HP / 0.55KW IDB40 പെരിഫറൽ വാട്ടർ പമ്പ്

  ബാധകമായ രംഗം PHERIPHERAL PUMP IDB സീരീസ് IDB സീരീസ് ശുദ്ധജലം പമ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് അനുയോജ്യമാണ്.ആഭ്യന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അവ പ്രത്യേകിച്ചും അനുയോജ്യമാണ്.കിണറുകളിൽ നിന്നും കുളങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ജലവിതരണം, മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കൽ, പൂന്തോട്ടം തളിക്കൽ, വാഷിംഗ് ബൂത്തുകൾ.പ്രവർത്തന സാഹചര്യം പരമാവധി സക്ഷൻ: 8M പരമാവധി ദ്രാവക താപനില: 60○C പരമാവധി ആംബിയൻ്റ് താപനില: +40○C തുടർച്ചയായ ഡ്യൂട്ടി വ്യവസ്ഥകൾ പമ്പ് പമ്പ് ബോഡി: കാസ്റ്റ് അയൺ ഇംപെല്ലർ: പിച്ചള മുൻ കവർ: കാസ്റ്റ് അയേൺ മെക്കാനിക്കൽ സീൽ: MOT / Ceramic. .
 • 0.5HP - 1HP IDB സീരീസ് പെരിഫറൽ വാട്ടർ പമ്പ്

  0.5HP - 1HP IDB സീരീസ് പെരിഫറൽ വാട്ടർ പമ്പ്

  ബാധകമായ രംഗം PHERIPHERAL PUMP IDB സീരീസ് IDB വാട്ടർ പമ്പ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു, അനായാസമായ ജലവിതരണത്തിനുള്ള ആത്യന്തിക പരിഹാരമാണ്!നിങ്ങൾ ജലസേചനത്തിനായി പമ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ കുളം വറ്റിക്കുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടാങ്ക് നിറയ്ക്കുകയാണെങ്കിലും, ഈ പമ്പ് ജോലിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഉപകരണമാണ്.നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ജല കൈമാറ്റ ആവശ്യങ്ങളും എളുപ്പത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും ശക്തവും കാര്യക്ഷമവുമായ രീതിയിൽ ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.IDB പമ്പിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വേറിട്ടു നിർത്തുന്നത് അതിൻ്റെ ബഹുമുഖതയാണ്.വിവിധ വലുപ്പങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്, പമ്പിൻ്റെ പരമാവധി ഔട്ട്പുട്ട് 1100 വാട്ട്സ്...
 • 1/2HP / 0.37KW KF/0 പെരിഫറൽ വാട്ടർ പമ്പ്

  1/2HP / 0.37KW KF/0 പെരിഫറൽ വാട്ടർ പമ്പ്

  ബാധകമായ രംഗം PHERIPHERAL PUMP KF സീരീസ് 0.5HP KF സീരീസ് പെരിഫറൽ വാട്ടർ പമ്പ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു, അസാധാരണമായ പ്രകടനവും വിശ്വസനീയമായ ജലവിതരണവും നൽകുന്നതിന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത പ്രീമിയം നിലവാരമുള്ള പമ്പ്.സമ്മർദ്ദമുള്ള വെള്ളം, ജലസേചനം, ചെറുകിട വ്യാവസായിക ജലവിതരണം എന്നിവയുൾപ്പെടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ജലവിതരണ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ പമ്പ് ഗാർഹിക ഉപയോഗത്തിന് അനുയോജ്യമാണ്.ദീർഘായുസ്സും ദീർഘായുസ്സും ഉറപ്പാക്കാൻ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള വസ്തുക്കളാണ് പമ്പ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.പമ്പ് ബോഡി കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, അറിയപ്പെടുന്നത് ...
 • 0.5HP-1HP QB സീരീസ് പെരിഫറൽ വാട്ടർ പമ്പ്

  0.5HP-1HP QB സീരീസ് പെരിഫറൽ വാട്ടർ പമ്പ്

  ബാധകമായ സീൻ ക്യുബി സീരീസ് ക്യുബി വാട്ടർ പമ്പിന് കാര്യക്ഷമവും ശക്തവുമായ മോട്ടോർ ഉണ്ട്, മിനിറ്റിൽ 50 ലിറ്റർ വെള്ളം വരെ പമ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.ഉയർന്ന മർദ്ദം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു അദ്വിതീയ പെരിഫറൽ ഇംപെല്ലർ കൊണ്ട് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇത് ആഴം കുറഞ്ഞ കിണറുകൾ, തടാകങ്ങൾ, സംഭരണ ​​പാത്രങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് അനുയോജ്യമാണ്.പമ്പിൻ്റെ മോടിയുള്ള കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് നിർമ്മാണം ഒരു നീണ്ട സേവന ജീവിതം ഉറപ്പാക്കുന്നു.പെരിമീറ്റർ വാട്ടർ പമ്പുകളുടെ വ്യതിരിക്തമായ സവിശേഷതകളിലൊന്ന് അവയുടെ കുറഞ്ഞ ശബ്ദ നിലയാണ്, ശാന്തമായ ഓപ്പറ എവിടെയായാലും അവയെ മികച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പാക്കി മാറ്റുന്നു.
 • 0.16HP -0.75HP DB സീരീസ് പെരിഫറൽ വാട്ടർ പമ്പ്

  0.16HP -0.75HP DB സീരീസ് പെരിഫറൽ വാട്ടർ പമ്പ്

  ബാധകമായ രംഗം PHERIPHERAL PUMP DB സീരീസ് DB സീരീസ് വാട്ടർ പമ്പ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു - നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ജല ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഉൽപ്പന്നം!ഞങ്ങളുടെ അത്യാധുനിക പമ്പുകളിൽ ജലവിതരണം കാര്യക്ഷമവും വിശ്വസനീയവും താങ്ങാവുന്ന വിലയും ആക്കുന്നതിനുള്ള നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളമെടുക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവേറിയതും വിശ്വസനീയമല്ലാത്തതുമായ ശാരീരിക അധ്വാനത്തിലേക്കോ അസ്ഥിരമായ ജലവിതരണത്തിൻ്റെ അനിശ്ചിതത്വത്തിലേക്കോ വിട പറയുക.വിശ്വസനീയവും ഉയർന്ന പ്രവർത്തനക്ഷമതയുള്ളതുമായ ഇലക്ട്രിക് പമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഡിബി വാട്ടർ പമ്പുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.അതിലൊന്ന്...
 • 0.5HP - 1HP PM സീരീസ് പെരിഫറൽ വാട്ടർ പമ്പ്

  0.5HP - 1HP PM സീരീസ് പെരിഫറൽ വാട്ടർ പമ്പ്

  ബാധകമായ സീൻ PM സീരീസ് പാർപ്പിട, വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിശ്വസനീയവും കാര്യക്ഷമവുമായ വാട്ടർ പമ്പിനായി തിരയുകയാണോ?PM സീരീസ് പെരിഫറൽ വാട്ടർ പമ്പാണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ചോയ്സ്!അസാധാരണമായ ജലപ്രവാഹവും മർദ്ദവും നൽകാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഈ പമ്പ് വാഷിംഗ്, നനവ്, ജലസേചനം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്.പിഎം സീരീസ് പെരിമീറ്റർ വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് ശക്തവും മോടിയുള്ളതുമായ ഒരു മോട്ടോറാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രോപ്പർട്ടികൾക്ക് പോലും ധാരാളം ജല സമ്മർദ്ദം നൽകുന്നത്.അതിൻ്റെ ഉയർന്ന വേഗതയുള്ള ഓപ്പൺ ഉപയോഗിച്ച്...